• IMG_2168.jpg
 • IMG_2176.jpg
 • IMG_2182.jpg
 • IMG_2187.jpg
 • IMG_2198.jpg
 • IMG_2203.jpg
 • IMG_2206.jpg
 • IMG_2238.jpg
 • IMG_2243.jpg
 • IMG_2254.jpg
 • IMG_2271.jpg
 • IMG_2280.jpg
 • IMG_2285.jpg
 • IMG_2305.jpg
 • IMG_2314.jpg
 • IMG_2334.jpg
 • IMG_2342.jpg
 • IMG_2366.jpg
 • IMG_2374.jpg
 • IMG_2385.jpg

Na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, Ludowy Klub Sportowy "Sparta", informuje o planowanym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym Członków Stowarzyszenia.

1 termin: Sobota 19 stycznia 2019 r. godzina 12.

2 termin: Sobota 19 stycznia 2019 r. godzina 1215.

Miejsce: Pomieszczenia Klubowe w dolnej części Szkoły Podstawwej.