Link do zapisów

LINK DO ZAPISÓW

MIESZKAŃCY GMINY WĘGORZYNO PŁACĄ 50 % CENY

Regulamin Węgorzyńskiej Ultramaratońskiej Doby

REGULAMIN  „WĘGORZYŃSKIEJ ULTRAMARATOŃSKIEJ DOBY” POD  PATRONATEM BURMISTRZA WĘGORZYNA MONIKI KUŹMIŃSKIEJ
Więcej…

Komunikat przedstartowy

 KOMUNIKAT PRZEDSTARTOWY DLA ZAWODNIKÓW UCZESTNICZĄCYCH W ‘WĘGORZYŃSKIEJ ULTRAMARATOŃSKIEJ DOBIE’
Więcej…

e dudek

Gość honorowy. Edward Dudek. Fundator zaproszenia z pakietem startowym na Maraton Beskidy.

dolina charloty

Nagroda ufundowana przez Dolinę Charllotty:voucher  pobyt dla dwóch osób na dwa dni z zabiegiem

wud

cropped LOGO gazeta lobeska 1 2

 

19 stycznia 2019 r. odbyło się  Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborczye Członków Stowarzyszenia.

 19 stycznia 2019 roku Stowarzyszenie Ludowego Klubu Sportowego "Sparta" w Wegorzynie odbyło powiedzenie Walnego Zebrania, na którym kończący swoją kadencję Zarząd Klubu przedstawił sprawozdania ze swojej działalności. Po otwarciu Zebrania i uczczeniu minutą ciszy  wydarzeń związanych ze śmiercią prezydenta Gdańska-Pawła Adamowicza, przegłosowano jednogłośnie porządek zaproponowany w materiałach. Obradowało 21 członków Stowarzyszenia. W dalszej kolejności wybrano Przewodniczącego Zebrania-Pana Waldemara Konefała oraz Sekretarza-Pana Pawła Moroza. Została też powołana Komisja Uchwał i Wniosków. W jej skład weszli Jerzy Łuczyński i Mieczysław Pokrywka. W kolejnym punkcie zebrani, zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności Zarządu Klubu za lata 2015-2018 dotyczące realizacji powierzonych zadań publicznych przy współpracy z Urzędem Miejskim w Węgorzynie. Przedstawione zostały drużyny uczestniczące w rozgrywkach w swoich kategoriach wiekowych, osiągane wyniki. Kolejnym sprawozdaniem było zestawienie finansowe przedstawione przez członków Komisji Rewizyjnej. Tu zawarte były informacje  dotyczące  wysokości dotacji przyznawanych w kolejnych latach, pozyskanych środkach własnych oraz wydatkowaniu finansów na cele statutowe. Po krótkiej dyskusji Członkowie Walnego Zebrania podjęli uchwałę  o udzieleniu absolutorium dla ustępującego Zarządu. Kolejnym punktem, które zajęło się sobotnie Walne Zebranie było głosowanie nad przyjęciem Statutu Stowarzyszenia zawierającego zmiany zgodne z powszechnie obowiązującą Ustawą o Stowarzyszeniach. W dalszej kolejności powołano trzyosobową Komisję Skrutacyjną. W jej skład weszli Panowie: Ryszard Piec, Tadeusz Safaryn oraz Marian Lewiński. Padły kandydatury osób do Zarządu Klubu: Pana Marcina Szostakiewicza, Pana Stanisława Turka, Pana Waldemara Konefała, Pana Pawła Moroza, Pana Tadeusza Zduńczyka, oraz Pana Wiesława Franczuka. Funkcję członka honorowego zaproponowano panu Stanisławowi Pawłowskiemu. Kandydaci uzyskali jednogłośne poparcie. Również jednogłośnie poparto kandydatury członków do Komisji Rewizyjnej. W jej skład weszły Panie Izabela Nadzieja, Martyna Michońska oraz Pan Robert Lekki. Ogłoszono chwilę przerwy w celu ukonstytuowania się władz Klubu.

Po wznowieniu obrad   ogłoszono skład Zarządu:

 • Stanisław Pawłowski-członek honorowy
 • Tadeusz Zduńczyk-członek Zarządu
 • Wiesław Franczuk-członek Zarządu
 • Waldemar Konefał-Sekretarz
 • Paweł Moroz-Skarbnik
 • Stanisław Turek-Wiceprezes
 • Marcin Szostakiewicz-Prezes

Komisja Rewizyjna:

 • Martyna Michońska-Członek Komisji
 • Izabela Nadzieja-Członek Komisji
 • Robert Lekki-Przewodniczący Komisji.

W dalszej kolejności wybrano Delegata na zjazdy ZZPN w Szczecinie. Jednogłośnie wybrano Pana Pawła Moroza. Ostatnim istotnym punktem obrad było przyjęcie wniosków Komisji, zajmującej się przygotowaniem wniosków na najbliższą kadencję. Przewodniczący tej Komisji Pan Jerzy Łuczyński przedstawił następujące cele do realizacji:

 • Zadaszenie części trybun
 • Remont płyty głównej Stadionu Miejskiego
 • Uzupełnienie brakującego ogrodzenia wokół Stadionu Miejskiego

W trakcie głosowania nad wnioskami, zebrani uczestnicy zostali zapoznani z możliwością ich realizacji przez Panią Burmistrz Monikę Kuźmińską.  Podziękowania  za całokształt pracy na rzecz Klubu wyraził również Pan Stanisław Pawłowski- wieloletni działacz Klubu. Po jego wystąpieniu, podsumowano i zamknięto obrady Walnego Zebrania.